Din Kurv

bObles Break - forretningsbetingelser

Disse beskrevne forretningsbetingelser indeholder følgende definerede udtryk:


Forretningsbetingelser: 

Disse beskrevne forretningsbetingelser.


Bruger: Den juridiske person der indgår aftale med bObles om at købe en pakke bObles produkter på afbetaling i seks måneder.


Aftalen: Den afbetalings aftale der indgås mellem Bruger og bObles


bObles: bObles ApS, Raffianderivej 10, byg C, 2300 KBH S, CVR-nr. 30588134. 


Kontaktinfo: I tilfælde af spørgsmål kan Bruger kontakte bObles på:

info@bobles.dk, eller telefon 3315 1040


2. Anvendelsesområde

2.1 Aftaler indgået mellem bObles og Bruger, som afviger fra eller udgør et tillæg til

disse Forretningsbetingelser, er kun gyldige, hvis bObles udtrykkeligt bekræfter

dette pr. e-mail.

2.2 Alle beløb oplyst af bObles er inklusive moms.

3 Vilkår og betingelser

3.1 bObles bevarer ejendomsretten til produkterne indtil all 6 rater er betalt. Bruger må ikke give tredjemand pant i dem i afbetalingsperioden. 

3.2 Bruger skal overholde Forretningsbetingelserne.

3.3 Bruger er ansvarlig for at informere bObles, omkring ændring af kontaktdata, f.eks.

en ny adresse, ny mailadresse, nyt telefon nr el lign i god tid.

3.4 Bruger skal være mindst 18 år, kunne tilknytte et gyldigt betalingskort, have folkeregisteradresse i Danmark, et dansk personnummer og kunne indgå en juridisk bindende aftale.  

3.5 Bruger er ansvarlig for, at tilknyttede betalingskort til enhver tid er gyldigt og at det månedlige afdrag kan trækkes på betalingskortet.

4. Betalingsvilkår

4.1 Forfaldsdag for det månedlige afdrag er sidste bankdag/hverdag på måneden.

4.2 Bruger samtykker ved aftalens indgåelse til, at bObles må foretage automatisk trækning af det månedlige afdrag, på sidste bankdag/hverdag.

4.3 Bruger er forpligtiget til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet aftalen. Bruger kan benytte følgende betalingskort:

  • Visa
  • Visa/dankort
  • Mastercard

4.4 Hvis det månedlige afdrag ikke kan trækkes på det tilknyttede betalingskort, fordi det er udløbet, eller der ikke er dækning, eller kortet er spærret, har Bruger misligholdt sin betalingsforpligtelse. Bruger vil modtage en rykker for betalingen af det skyldige beløb inden for 14 dage. Ved manglende betaling inden for yderligere 10 dage overdrager bObles sagen til inkasso. Alle yderligere udgifter, renter og udenretlige omkostninger afholdes af Bruger.

4.5 Det er ikke muligt at opsige afbetalingsordningen i de seks måneder den løber. 

5 Fortrydelse

5.1 Bruger har ret til at fortryde aftalen indenfor 14 dage fra aftaletidspunktet, så længe produkterne ikke er taget i brug, og bliver returneres i præcis den emballage produkterne er modtaget i.

6 Tyveri eller bortkomst

6.1 Hvis produkterne bliver stjålet, eller bliver væk, indtil alle afbetalingsrater er betalt, skal Bruger fortsætte ratebetalingen, eller betale det skyldige restbeløb på én gang.

7 Fejl og mangler

7.1 I tilfælde af at Bruger modtager produkter med fejl, skal Bruger straks kontakte bObles, og informere om fejlen inden produkterne tages i brug.

7.2 I tilfælde af at Bruger mangler produkter ved modtagelsen af pakken, skal Bruger også straks kontakte bObles.

8 Ændringer

8.1 Bruger får med mindst en måneds varsel besked om eventuelle ændringer af forretningsbetingelserne på pr. e-mail.

9 Misligholdelse

9.1 bObles forbeholder sig ret til at opsige afbetalingsordningen (helt eller delvist) ved skriftlig meddelelse til Bruger, hvis:

  • Bruger ikke har overholdt sin pligt til at have korrekte og opdaterede kontaktoplysninger samt korrekte oplysninger om det til aftalen tilknyttede betalingskort.
  • forsøger at unddrage sig betaling af raterne.
  • Bruger misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. Bruger tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs.
  • Bruger indgår en aftale om gældssanering.
  • Bruger misbruger ordningen, feks låner eller lejer produkterne ud til 3. mand.
  • Bruger bevidst afgiver forkerte oplysninger til bObles.
  • Bruger tager fast bopæl udenfor Danmarks grænser.

9.2 Bruger kan ophæve aftalen uden varsel ved bObles' væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne.

10 Databeskyttelse

10.1 Vi har forklaret vores beskyttelse af persondata i vores Persondatapolitik på vores hjemmeside:  https://bobles.dk/persondata/

Spørgsmål og kommentarer hertil kan sendes til info@bobles.dk.

11 Lovvalg og tvister

11.1 Låneperiode, afdragsordning og forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret.

11.2 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med abonnementet, skal afgøres ved Københavns Byret.